Madagascar Internet Service Providers

Mity Agency
Andoharanofotsy, Antananarivo 102 - Madagascar
Tel: +261 34 81 379 13
Email: contact@mity-agency.com
Website: mity-agency.com

BLUELINE
Immeuble TANA 2000 Ankorondrano Antananarivo
Tel: 020 23 320 25
Email: sysadm@gulfsat.mg
Website: www.blueline.mg

DOT.MG
Tel: 033 11 743 14 - 034 11 743 14
Website: www.dot.mg

DTS
Zone GALAXY Andraharo Antananarivo
Tel: 08 66 68 / 02 03 08 66 68
Email: dts@dts.mg
Website: www.dts.mg

ELIOTEK
Tel: 033 11 786 75 - 034 39 344 66
Email: contact@eliotek.net
Website: www.eliotek.net

E-SAINA
Ambanidia Lot Près VU 165 A, 1er étage - Antananarivo
Tel: (+261 20) 22 545 64
Email: e-saina@e-saina.mg
Website: www.e-saina.mg

HALA
Lot II I 143 Ter G Amboniloha Antananarivo 101
Tel: +261 32 41 780 14
Email: hostmaster@hala.mg
Website: www.hala.mg

IBONIA
A22, Nouvel Immeuble Aro, Ampefiloha Antananarivo
Tel: (00 261 20) 22 646 67
Email: ibonia@ibonia.mg
Website: www.ibonia.com

MADAGASCAR INTERNET
Enceinte Tana Water Front Ambodivona Antananarivo
Tel: +261 20 22 344 85
Email: admin@madagascar-internet.com
Website: www.madagascar-internet.mg

TEKNET GROUP
32, Av du Général Gabriel Ramanantsoa Ambatonilita
Isoraka BP 3914 Antananarivo 101
Tel: 020 22 313 59 - Fax: 020 22 642 95
Email: contact@teknetgroup.com
Website: www.teknetgroup.com

TECH MEDIA
Lot 03 16 D Sabotsy Namehana
Tel: 34 05 939 04
Email: rheritahiana@gmail.com
Website: www.techmedia.mg

TRANOKALA
Tel: 22 634 05
Email: info@tranokala.com
Website: www.tranokala.com

NETMAX
Tel: 032 04 572 60 / 033 12 212 62
Email: netmax7@ymail.com

STRATEGY Consulting
Lot II N 83 HBA Analamahintsy - Antananarivo
Tel: 033 12 794 32 / 034 09 900 72 / 033 24 547 14
Email: stratejia@yahoo.fr

MPIKETRIKA COMPANY
Lot A 207 Andavamamba - Antananarivo
Tel: 033 02 275 09 / 020 24 806 01
Email: contact@mpiketrika.com
Website: www.mpiketrika.com

ORANGE MADAGASCAR
Immeuble GALAXY Andraharo - Antananarivo
Tel: 032 07 001 01
Email: zo.rasoahaingo@orange-ftpgroup.com
Website: www.orange.mg

TANYAH CONSULTING
lOT vb 75 G Ambatoroka - Antananarivo
Tel: 020 22 392 41
Email: [contact@tanyah-consulting.com]
Website: www.tanyah-consulting.com

NADABA COMMUNICATION
Lot 109 Cité Ampefiloha - Antananarivo
Tel: 032 11 466 59
Email: [cyberlahy@gmail.com]